Célunk

A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a koraszülött gyermekek szüleinek elérni a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges segítő szakembereket, illetve az adott élethelyzetben nélkülözhetetlen információkat. Ennek érdekében a programban kidolgozásra kerül a mentorképzés módszertana, ez alapján valósul meg a mentorképzés.

Komplex mentorrendszer valósul meg regionális szinten, mely új elemként kerül bevezetésre. Ennek részelemei, folyamatlépései a valós szükségletek alapján kerülnek meghatározásra.

Megszervezésre kerülnek a koraszülöttek ellátásában dolgozó egészségügyi szakemberek, másodlagos szocializációs színtéren jelenlévő szakemberek, valamint ezen pályákra készülő jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók és nevelőszülők részére érzékenyítő programok.

Javul a koraszülött gyermekek fejlesztését szolgáló szolgáltatásokhoz való hozzáférés az információk átadásával, a szakemberek és szülők személyes találkozójával.

Bővül és frissül a koraszülöttséggel, annak kezelésével és az igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatos ismeretek mind a lakosság, mind az érintett családok, mind a koraszülöttekkel dolgozók körében.

széchenyi 2020 logo